2018 – Resolution för ett gemensamt patientdatasystem i Norden

Då människor flyttar mellan och rör sig i alla nordiska länder finns det ett behov av ett gemensamt patient datasystem, detta för att säkerställa patientsäkerheten i en allt mer global värld. I nuläget skickas denna patientdata med post mellan berörda sjukhus och vårdenheter. Oförmågan att snabbt få tillgång till information om till exempel diabetes, antikoagulantionsbehandling och överförbara sjukdomar kan leda till ytterligare skador, och eller till och med döden, framförallt i akuta situationer. Ytterligare fördelar är att inrättandet av ett gemensamt patientsystem med hälsostatistik i de nordiska länderna kan gynna vetenskap och hälsovård, detta då skalan blir större än nationella, enskilda register samtidigt som jämlikheten bibehålls på grund av de berörda ländernas sociala och ekonomiska likheter. Statistik som kan identifiera individer bör inte ingå i sådant system. Införandet av detta digitala system skulle dessutom minska mängden papper som används, vilket gynnar miljön.

 

UNR rekommenderar det Nordiska rådet:

  • Att de Nordiska länderna att upprätta ett gemensamt patientdatasystem, som skulle innehålla:
  • Potentiellt livshotande kroniska sjukdomar, till exempel diabetes.
  • Genomförda behandlingar/ingrepp som kräver extra uppmärksamhet, till exempel antikoagulantiabehandling och pacemaker.
  • Överförbara sjukdomar, till exempel hepatit B och C samt HIV.
  • Att datasystemet ska vara säkert och garantera integriteten hos de nordiska medborgarna som är inskrivna i det.
  • Att datasystemet automatiskt ska samla in information (efter att patienten har gett sitt tillstånd) från de olika journalsystemen som används i Norden.