2023 – Antalet narkotikarelaterade dödsfall bland unga i de nordiska länderna måste fås ned

UNR uttrycker sin djupa oro över de narkotikarelaterade dödsfallen bland unga i de nordiska länderna. Under 2020 dog 76 personer under 25 år till följd av droganvändning. I Finland dör fler människor av narkotika än i trafikolyckor. De ungas hälsa och framtid är en gemensam angelägenhet. Vi vill föreslå ett starkt samarbete mellan de nordiska ländernas regeringar för att minska de narkotikarelaterade dödsfallen bland unga. 

Vikten av förebyggande arbete och information är ovärderlig. Vi vill uppmana regeringarna att satsa på att i ett tidigt skede informera om skadeverkningarna av narkotika och att tillhandahålla hjälp och stöd till dem som behöver det. Utbildningssystemen bör innehålla aktuell information om narkotika och om riskerna med användning av droger. 

Dessutom är det nödvändigt att ta i bruk injiceringsrum. Rummen syftar till att skydda de ungas hälsa och minska skadorna. Många städer i Europa har redan framgångsrikt antagit detta tillvägagångssätt. Dessa rum erbjuder en trygg miljö och professionell hjälp för unga människor som använder narkotika. De främjar också en öppen diskussionskultur som bidrar till att identifiera ungdomars behov och bekymmer. 

Därför ska UNR kräva 

  • En omfattande informationskampanj i de nordiska länderna med fokus på att informera unga människor om riskerna med droger och säker användning, via olika kommunikationskanaler. 
  • Samarbete med skolor för att säkerställa att ett utbildningsprogram som tillhandahåller aktuell information om narkotika och risker tas in i de nordiska utbildningssystemen integrerat i hälsofostran för unga. 
  • Injiceringsrum: de nordiska regeringarna ska sporras till att inrätta injiceringsrum i städerna för att tillhandahålla en säker miljö för unga som använder droger och professionell hjälp i samarbete med hälsovårdstjänster.