2023 – Udbyd fælles nordiske arealer til grøn energi

Nordisk Råds vision for 2030 er, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030. Det forudsætter en stor omstilling af de nordiske energikilder, hvilket kræver nye innovative løsninger, nye måder at leve på og nye måder at samarbejde på. 

Pladsen til den grønne omstilling bliver i dag primært drevet af selvstændige nationale initiativer, hvor de nordiske lande hver især udstykker store områder til grønne initiativer. Desværre bliver initiativerne stoppet ved landegrænserne. 

Her bør de nordiske lande gå sammen om at tilbyde arealer til grøn energi på tværs af landegrænser, det vil åbne op for flere mulige projekter, så vi i fællesskab kan give plads til den grønne omstilling. 

Derfor ska de nordiske lande og Nordisk Råd at: 

  • Tilbyd arealer på tværs af landegrænser til grønne energianlæg og gør det muligt for virksomheder at bygge energianlæg på tværs af landegrænser i Norden. 
  • Ha et økt fokus på urfolks rettigheter i utbygging som påvirker dem. 
  • Särskilt intresse för alla de nordiska nationerna är gränssamarbete till havs för att utöka produktionen av grön energi genom att bygga offshoreanläggningar i hela Norden.