2019 – Marin forskning i Nordatlanten

Intet havområde i verden har så høje temperaturer så tæt ved polerne, som dele af de nordiske have. Årsagen er indstrømning af varmt Atlanterhavsvand til dette område og videre ind i andre arktiske områder. 

Ca 90% af transporten af disse vandmasser passerer Færøerne, der placeret midt i den Nordiske region. En stor del af det indstrømmende vand returnerer i dybet, som koldt havvand af arktisk oprindelse og mere end en tredjedel af dette går igennem Færøbanke kanalen vest for Færøerne. Derved ligger Færøerne centralt placeret i forhold til udveksling af ocean varmetransport til og fra Arktis. 

Det færøske havinstitut Havstovan har siden 1982 moniteret temperatur og saltholdighed i disse vandmasser. Derudover har de, i samarbejde med andre forskningsinstitutioner, siden november 1994 moniteret transport af varmt Atlanterhavsvand ind i de nordiske have samt koldt vand den modsatte, vej nede i dybet. Det er af stor betydning at disse strømsystemer ikke bliver svækkede, da de ifølge klimamodeller og FNs klimapanel (IPCC) er følsomme overfor den globale opvarmning. 

Derfor mener UNR at:

  • Forskningssamarbejde med dels fokus på transport af varme ind i de nordiske have og Arktis skal gennemføres på nordisk basis.
  • Undersøgelser af, hvordan et ændret havklima vil påvirke økosystemer og fiskebestande i havområderne mellem Sydvestgrønland og Færøerne.