2022 – De nordiske lande står vagt om den frie abort

Flere steder i den vestlige verden er retten til fri abort under pres. I mange lande er det enten ulovligt eller umuligt at få afbrudt sin graviditet, og i Europa går udviklingen den forkerte vej. I USA begrænser den ene stat efter den anden kvinders abortrettigheder. I Polen kan man i dag kun få en abort, hvis graviditeten er resultatet af voldtægt eller incest, eller hvis den gravides liv er i fare. I Malta er abort helt ulovligt. Og selv i Norden har vi stadig meget at gøre: I Norge blev muligheden for fosterreduktion afskaffet i 2019 og på Færøerne er abortlovgivningen stadig meget restriktiv. UNR anser retten til fri abort for en grundlæggende kvinderettighed og en fundamental menneskerettighed. Retten til at få afsluttet en utilsigtet graviditet er en vigtig del af friheden til at skabe det liv, man ønsker.

UNR kræver:

  • at de nordiske lande opdaterer deres abortlovgivning til en minimumstandard
  • Der bør ikke være krav om samtykke fra forældre, hvis en kvinde under 18 år ønsker en abort
  • Fosterreduktion bør være muligt i hele Norden og reglerne om fosterreduktion bør ikke indeholde krav om særlige omstændigheder
  • Norden bør tilbyde kvinder fra EØS-lande med reelle abortforbud at få foretaget en gratis abort. Dette bør blandt andet gælde kvinder fra Polen.
  • Norden bør arbejde for at få skrevet retten til fri abort ind i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU-charteret