2021 – Opprett et fellesnordisk pantesystem

Som et ledd i målet om å oppnå tettere forbindelser mellom de nordiske landene, foreslår vi å etablere et fellesnordisk pantesystem. Det er en bortkastet mulighet ikke å kunne resirkulere panten en har fått med seg enten fra flyplassen i København eller etter en dagstur til Sverige. Norden bør benytte muligheten til å kunne pante på tvers av landegrensene, ikke minst som en måte å nærme oss målet om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region, slik målsettingen for Agenda 2030 lyder.

Ved å innføre et slikt system vil vi kunne unngå å kaste resirkulerbar pant. Forslaget har vært tatt opp både i Nordisk Råd og Ungdommens Nordiske råd tidligere, men initiativet har ennå ikke blitt realisert. Vi mener at tiden er moden for det nå.

  • At Ungdommens nordiske råd krever et fellesnordisk pantesystem.