2021 – Nordisk integrerad marknad för personligt sparande och investerande

Bland de yngre generationerna finns en stor osäkerhet inför framtiden inte bara för klimatet och biodiversiteten, utan också för de ekonomiska förutsättningarna i framtiden. Därför uppmanar UNR de nordiska länderna att stöda de ungas sparande och investerande för att ge en ekonomisk trygghet inför framtiden.

UNR vill se att Norden även ekonomiskt blir en integrerad region. I Norden finns många bra lösningar, men de är ofta inom enskilda länders gränser. En integrerad nordisk marknad för sparoch investeringsmöjligheter utgör en jämlik grund för att förebygga ekonomiska klyftor mellan medborgarna i de olika nordiska länderna. Exempelvis i Sverige finns investeringssparkonto för både fonder och aktier, medan Finland bara tillåter aktiesparkonton. Nybörjare anser ofta att fonder har en lägre risk än aktier och här är det viktigt att de nordiska länderna stödjer ungas sparande. Dessa skillnader orsakar ekonomiska klyftor mellan invånarna i de olika nordiska länderna.

UNR uppmuntrar de nordiska länderna:

  • Att göra Norden till en integrerad marknad med gemensamma regler och tjänster för privat sparande och investerande för att kunna säkerställa ekonomiska jämställdheten mellan generationer och nordiska länder.
  • Att möjliggöra att nordiska medborgare kan använda tjänster och lösningar för sparande och investerande från andra nordiska länder. Exempelvis borde det vara möjligt att öppna spar- eller investeringssparkonton i andra nordiska länder