2022 – Lovkrav om betalingsfrister

Unge i Norden skal have god mulighed for at starte nye virksomheder, derfor ønsker Ungdommens Nordiske Råd, at Nordisk Råd undersøger muligheden for lovpligtig fastsættelse af betalingsfrister til 30 dage.

Som iværksætter er en af de sværeste opgaver at skaffe kapital, ligesom mange etablerede små- og mellemstore virksomheder også oplever mangel på likviditet som en af deres største problemer. Lange betalingsfrister binder kapital, hvilket hæmmer virksomhedens mulighed for vækst og udvikling.

Lange betalingsfrister illustrer et ulige magtforhold mellem store og små virksomheder, hvor store virksomheder grundet større forhandlingsstyrke kan presse mindre virksomheder til at acceptere urimelig lange betalingsfrister. 25 pct. af alle konkurser i EU kan henføres til sene betalinger, og det viser, at flere mindre virksomheder presses til at acceptere dårlige vilkår for at forsøge at overleve. Et marked uden lovpligtig fastsættelse af betalingsfrister favoriserer større aktører og gør det sværere for os som unge i Norden at starte nye virksomheder samt konkurrere på et marked, hvor ubalancen yderligere forskydes i takt med, at de største virksomheder får yderligere vækst eller opkøber mindre virksomheder.

  • Vi vil derfor indstille til Nordisk Råd, at de undersøger muligheden for at lovfastsætte betalingsfristen til 30 dage på alle handelsvarer