2022 – Et styrket forsvar i en usikker tid

I lyset af den seneste tid, hvor Rusland på barbarisk vis har invaderet Ukraine og skabt krig på europæisk grund, er det på høje tid, at Norden styrker sit forsvar og internationale samarbejde og besvarer invasionen med nordisk handling og samling. Vi ér nærområdet til Putin og frontlinjestater i NATO i en verden, hvor vi igen er nødt til at sætte alle sejl ind på at sikre vores staters og befolkningers sikkerhed. Vi kan få store forsvarspolitiske gevinster ved et øget samarbejde i Norden og gennem en styrkelse af vores forsvarsorganisation NORDEFCO.

UNR opfordrer de nordiske lande og Nordisk Råd til at:

  • Opfylde vores NATO-forpligtelser og bruge mindst 2% af vores BNP på forsvaret
  • Udvide antallet af pladser i Forsvaret og længden af værnepligtsuddannelsen samt give værnepligtige mulighed for at aftjene helt eller delvist i et andet nordisk land
  • Styrke NORDEFCOS kompetenceområde og finansiering
  • Undersøge mulighederne for at integrere de nordiske forsvarssystemer i højere grad end hvad NATO-standarden kræver og muligheden for fællesnordiske tiltag såsom materialeindkøb, radardeling, fællesøvelser og strategisk placering af materiel og tropper i Norden og Arktis
  • Fortsat at støtte Ukraine og fortsætte med at indføre sanktioner mod Rusland når de krænker folkeretten eller menneskerettighederne
  • Arbejde for at Norden så hurtigt som muligt bliver uafhængige af russiske fossile brændsler