2021 – En ny grøn skattereform og ny klimapolitik for fremtiden

For at nå i mål med den grønne omstilling er det nødvendigt, at alle har muligheden for at vælge grønne alternativer og at vi skaber muligheder og policies der gør, at individer og virksomheder føler sig sikre i den grønne omstilling. Dette grønne skattesystem skal give incitamenter for grønt forbrug og samtidig opretholde en grøn balance. Borgerne skal kompenseres i den grønne skattereform, for at sikre at størstedelen af prisen betales af dem der udleder drivhusgasser.

Vi ønsker at der skal indføres en generel og flad skat på udledning af drivhusgasser, uanset hvor denne udledning kommer fra. Skatten skal stige gradvist år for år, hvorved vi fremmer teknologisk innovation på det grønne område, såvel som give markedet større incitament til at følge den grønne omstilling og tilpasse sig en bæredygtig fremtid.

Vi mener det vigtigste skridt man kan tage er ikke det første som nogen ville sige. Det vigtigste skridt man kan tage er det næsten, altid det næste. I UNR tror vi på det næste skridt er, at lave en sådan ny ”green deal” som vil inspirere resten af verden, sådan at de kan følge i vores spor. Den eneste måde vi kan løse klimakrisen er i fællesskab og sammen.

UNR kræver derfor at de nordiske lande:

  • Styrker ”udlederen betaler” princippet i den nationale miljølovgivning
  • Implementerer en generel drivhusgas-udlednings beskatning som er højere end det nuværende niveau
  • At pengene fra den generelle skat på drivhusgasser skal bruges på investeringer i den grønne teknologiske innovation, grønne alternativer og grønne checks til de der udleder mindre drivhusgasser.