2022 – For mange unge står udden for uddannelsessytemet og arbejdsmarkedet

Helt konkret snakker vi om 45.000 unge alene i Danmark, som ikke har noget at stå op til, når de vågner om morgenen. Tilsvarende står 67% af alle voksne med ADHD uden for arbejdsmarkedet og kun 29% af alle unge med autisme får en uddannelse (Danmark). Det er et stort svigt fra det nordiske velfærdssamfunds side og et spild af både potentiale og noget der leder til stor mistrivsel. Situationen på tværs af landene i Norden er sammenlignelig og vi er nødt til at gentænke mange af de måder, som vi møder de her unge på, så vi kan få dem med i fællesskabet. Unge personer uden job eller uddannelse bør sikres hurtig hjælp i alle de nordiske lande.

UNR ønsker, at de nordiske regeringer:

  • Udbreder forsøgsordninger med social-guides lokalt hvor udsatte unge kun har én tværsektorisk kontaktperson i det offentlige system
  • Forbedrer, opprioriterer og gør uddannelsestilbud til unge der ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en klassisk ungdomsuddannelse lettere tilgængelige
  • Udvikler og videreudvikler specialarbejderuddannelser til at varetage grundlæggende opgaver i dele af samfundet såsom omsorgsfagene, byggefaget og transportsektoren