2023 – Nordisk union

När det gäller exempelvis historia, språk, kultur och politik finns det mycket som förenar de nordiska länderna. I samband med att Helsingforsavtalet nu är under uppdatering är det ett utmärkt tillfälle att fördjupa samarbetet. Nordiska ministerrådet har antagit som vision för 2030 att Norden ska vara världens mest integrerade region. Här görs mycket gott inom samarbetet, men för att vi ska kunna nå dit behöver integrationen fördjupas och nya former för det nordiska samarbetet upprättas. NUU menar att införandet av en nordisk union kan i detta hänseende ses som ett led i att få fler att omfamna en nordisk identitet. 

De utmaningar som världen står inför – klimatförändringar, ett ansträngt säkerhetsläge med Ryssland och Kina som destabiliserande faktorer, en teknisk utveckling som medför stora möjligheter men också risker – är omfattande och kräver samarbete. De nordiska länderna är förhållandevis små inom såväl världssamfundet som det europeiska samarbetet. För att kunna få gehör för våra perspektiv behöver vi tala med gemensam stämma. Det finns goda förutsättningar för detta; få regioner i världen består av grannländer som har så mycket gemensamt som Norden. 

Därför anser vi: 

  • Att UNR uttalar att en nordisk union är eftersträvansvärd. 
  • Att UNR:s representant i arbetsgruppen för att uppdatera Helsingforsavtalet verkar för att det nordiska samarbetet fördjupas. 
  • Att UNR anser att en nordisk union stärker vår röst i det europeiska samarbetet och Nato. 
  • Att UNR anser att en nordisk union skulle gynna Nordens ställning i världen.