2021 – En ny grøn ”New Deal” for den nordisk-baltiske region

Klimaforandringer er ikke forsvundet under den verdensomspændende pandemi. Der er behov for, at de nordisk-baltiske lande går sammen om en ny grøn aftale for vores del af verden. Vi kan hæve det grønne ambitionsniveau i resten af verden med en grøn og progressiv nordisk-baltisk region. En fælles nordisk-baltisk alliance vil presse resten af verden mod Paris-aftalens klimamål. Vores samarbejde inden for regionen må og skal være stærkere. Alliancen skal harmonisere vores klimalove på tværs af vores lande. Vi bør koordinere forskning, infrastrukturinvesteringer og skabe et stærkt grønt marked. Et sted, som vi mener, at vi skal starte med, er at koordinere den fælles landbrugs- og fødevarepolitik, som arbejder med nye muligheder for bæredygtig fødevareproduktion. Målet er at skabe verdens første cirkulære økonomi i den nordisk-baltiske region.

Derudover skal vi oprette dette århundredes investeringsplan for at sikre nye grønne jobs. Det vil give sikre og velbetalte jobs i de nye grønne industrier. Hvis vi Ikke foretager disse investeringer nu vil det i høj grad øge omkostningerne i fremtiden. Derfor skal en del af investeringerne lånefinansieres, da alternativet vil være brandbeskatning af arbejderklassen eller store nedskæringer i velfærdsstaterne.

Derfor kræver UNR:

  • At de nordisk-baltiske lande indgår en aftale om tæt samarbejde med ambitionen om at være verdens grønneste region. Samarbejdet skal sigte mod:
  • At harmonisere vores klimalove på tværs af vores lande.
  • At koordinere regionens forskning, infrastrukturinvesteringer og skabe et stærkt grønt marked.
  • At arbejde målrettet mod en fælles landbrugs- og fødevarepolitik for at sikre en mere bæredygtig fødevareproduktion.