2018 – Nordisk forbud mod omskæring og kosmetisk kønskirurgi af børn

I nogle kulturer er omskæring et centralt og højt værdsat ritual. Det må anerkendes. Ingen forældre omskærer deres barn i ond hensigt, men af kærlighed. Desværre er omskæring et så invasivt og permanent indgreb, at vi mener, at det centrale individ – barnet – bør sikres sin kropslige integritet og selvbestemmelse samt personlige valg af religion uden at være permanent mærket fra barnsben. Derfor bør omskæring og kosmetisk kønskirurgi udskydes indtil den enkelte personligt kan give kvalificeret samtykke som myndig 18-årig. Beslutningen må tilfalde den person, der skal leve med konsekvenserne og evt. komplikationer.

En undersøgelse foretaget på det danske Rigshospital har konstateret en akut komplikationsrate på omkring 5,1% for rituel omskæring, hvilket bl.a. inkluderer akutte blødninger og indlæggelseskrævende infektioner. Et nyt amerikansk studie har interesseret sig for alle komplikationer rapporteret for alle omskæringer foretaget i hele staten indenfor en periode på to år fra omskæringstidspunktet. Det konkluderer, at komplikationsraten er betydeligt højere end de forventede 12%. Dertil kommer evt. langtidskomplikationer der konstateres senere i livet.

Omskæring af børn, hvad enten de er spæd eller teenager, er et fundamentalt overgreb på den personlige frihed samt individets ret til religiøs frihed.

Ungdommens Nordiske Råd ønsker:

  • at Nordisk Råd bliver front runnere på dette initiativ, der skal sikre at et nordisk land kan blive det første land i verden, der beskytter alle børn mod ufrivillig kønskirurgi.

(Reservation KDUN)