2022 – Nordisk målsättning för inhemsk livsmedelproduktion

I och med det rådande världsläget har vikten av egen livsmedelsproduktion åter visat sig. I Norden producerar vi väldigt högkvalitativ mat men självförsörjningsgraden minskar och vi importerar mer mat än tidigare. Norden ska inte göra sig beroende av matimport. Vad gör vi den dagen det inte finns någonting att importera? Med en egen livsmedelsproduktion tryggar vi vår egen säkerhet. Vi har även större möjlighet att lägga egna ramar för livsmedelsproduktionen om den är i egen regi än om den produceras på andra sidan jordklotet.

Därför föreslås:

  • Att man i Nordiska Rådet lägger en målsättning för de nordiska länderna att självförsörjningsgraden inom livsmedelsproduktion ska ligga på minst 75%