2021 – Mer undervisning om samerna och inuiterna och deras kultur och historia i nordiska grundskolor

Samer är ursprungsbefolkning och en minoritet i Finland, Sverige och Norge, medan inuiterna är ursprungsbefolkning på Grönland. I dessa länder vet majoritetsbefolkningen förvånansvärt lite om ursprungsbefolkningen och deras språk och kulturer. Ökad medvetenhet om samisk och inuitisk kultur och identitet skulle minska risken för diskriminering som samer och inuiter utsätts för.

Ursprungsbefolkningar har större risk att drabbas av diskriminering eller rasism än majoritetsbefolkningen i Norden och har historiskt sett assimilerats med tvång, uthärdat olika former av diskriminering och försök till utrotning av nordiska stater. Strukturell rasism är ett problem som är svårt att lösa, men det första steget är alltid utbildning. Vi måste utöka utbildningen om samer i finska, svenska och norska grundskolor samt utbilda om inuiterna i danska och grönländska grundskolor. Dessutom behöver vi utöka undervisningen om ursprungsbefolkningar och deras rättigheter i alla nordiska länder och territorier. Kunskap är det bästa motgiftet mot rasism, och vi måste prata om vårt eget mörka förflutna och våra staters oförrätter för att försonas och förbättras.

Därför vill NCF att Ungdomens Nordiska råd ska jobba för att:

  • Finland, Sverige och Norge utökar utbildningen om samer och deras kultur, historia, identitet och språk i läroplanerna i grundskolan.
  • Danmark och Grönland utökar utbildningen om inuiter och deras kultur, historia, identitet och språk i sina läroplaner i grundskolan.
  • Alla nordiska länder ska utöka undervisningen om urbefolkningar och deras rättigheter i Norden.