2021 – Nordisk handlingsplan för att bekämpa låntidsarbetslöshet

I samtliga länder i Norden står vi inför en gemensam utmaning: en åldrande befolkning, som längs tiden sätter en allt större skattebörda på de yngre generationerna. Med stigande kostnader för vård och omsorg och en minskande andel arbetsför befolkning och med den föränderliga och alltmer osäkra arbetsmarknaden är vi i ett akut behov att förebygga ungas långtidsarbetslöshet. Satsningar på ungas utbildning samt på arbetskraftens livslånga lärande bidrar till att unga har lättare att få jobb och på lång sikt anpassa sig till den föränderliga arbetsmarknaden.

Medan reformer i de olika socialskydds- och bidragssystemen bör göras på nationellt plan, kan Norden tackla delar av den gemensamma utmaningen tillsammans. I ett arbetsliv som förändras och digitaliseras snabbare än någonsin förr behöver också utbildning, kunskap och arbetslivsfärdigheter kunna uppdateras kontinuerligt.

Därför föreslår UNR:

  • Att en nordisk handlingsplan tas fram för att bekämpa långtidsarbetslöshet, heriblandt særligt ungdomsarbejdsløshed og psykisk sårbarhed. En måde at gøre dette på, er øget brug af jobkarruseller efter norsk forbillede.
  • Att man i samtliga nordiska länder utvecklar läroavtals- och gesällutbildningar för att bättre och smidigare kunna tillgodose företagens alltmer heterogena och växlande behov av arbetskraft Att de nordiska högskolorna i mån av möjlighet öppnar upp distanskurser för externa deltagare från hela Norden, för att underlätta arbetskraftens kontinuerliga lärande och kompetensutveckling oberoende av plats.
  • Att det blir utviklet arbeidstiltak til langtidsarbeidsløse med høyere utdanning, blant annet med å samarbeide med privat sektor og støtte til innovasjonsordninger.