2021 – Ökat samarbete över landsgränserna i norr

Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Samarbete över landsgränserna är vardagligt och naturligt för många i Norden. COVID-19 ändrade situationen och gjorde livet mera utmanande för dem som bor nära gränsen. Under coronatiden har nya gränshinder kommit och riktningen är helt annan än visionen 2030 kräver.

Speciellt skulle samarbete mellan norra delar av Finland, Sverige och Norge vara nyttigt, eftersom regionerna möter liknande utmaningar. Det är svårare att säkra liknande tjänster i norr än i södra delar av länderna. Avstånd är långa och befolkningen blir äldre och färre. Det är viktigt att säkra högklassiga tjänster som utbildning och hälsovård i norr och i det kunde samarbete över gränserna lösa. För att möjliggöra samarbete över gränserna, är det viktigt att lösa gränshinder mellan de nordiska länderna.

I samma region bor också samerna, varför samarbete mellan Finland, Sverige och Norge är nödvändigt. Många samiska språk har bara få talare och tjänster på samiska svårare är att säkra. Digitala möjligheter gör samarbete över gränserna lättare, och till exempel i utbildningen på samiska skulle samarbete mellan länderna vara nyttigt.

Dessa nordliga områden kommer att möta nya utmaningar också på grund av klimatförändringen. Följderna av klimatförändringen stannar inte på gränsen, utan de nordiska länderna borde göra en gemensam plan hur vi möter utmaningarna i den arktiska regionen.

UNR vill att:

  • De nordiska länderna gör övergripande utredning om möjligheterna som gränsöverskridande samarbete kan ge i Nordkalotten
  • Finland, Sverige och Norge jobbar tillsammans för att hitta gemensamma lösningar till sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar och möjligheter i Nordkalotten