2023 – Anerkendelse af ytringsfrihedens vigtighed

I Norden hersker en gennemgribende tradition for at værne om og stå op for ytringsfriheden, der muliggør den demokratiske samtale, som danner hele grundlaget for vores samfundskonstruktion. Gennem ytringsfriheden kan meninger brydes, og mennesker med forskellige holdninger mødes, hvilket skyldes at der i Norden eksisterer et højt niveau af social tillid, der sikrer sammenhængen på tværs af de forskellige lande. I den nuværende geopolitiske situation præget af krig i Europa, ønsker om censurering og et tilbagetog af grundlæggende demokratiske værdier såsom ytrings- og pressefriheden, bør Norden fremstå som en foregangregion. I lyset af de seneste episoder, hvor nogle af verdens lande har vendt sig yderligere mod Norden, mener NUU at Ungdommens Nordiske Råd bør anerkende vigtigheden af ytringsfriheden. 

De udfordringer, som Norden står overfor, må aldrig ligge ytringsfriheden til last. Ytringsfriheden er en fundamental del af det Nordiske samfund, og har spillet en afgørende rolle for udformningen af det samfund vi lever i, og de værdier vi lever efter. 

For at kunne sikre, at ytringsfriheden fortsat skal være en grundlæggende del af vores samfund, mener UNR: 

  • At Ungdommens Nordiske Råd offentligt anerkender ytringsfrihedens vigtighed. 
  • At Ungdommens Nordiske Råd opfordrer Nordisk Råd til at påbegynde initiativer, der skal sikre ytringsfrihedens eksistens. 
  • At ytringsfriheden er en ukrænkelig del af den nordiske identitet. 
  • At de nordiske lande bør fjerne lovgivning vedrørende hadtale, medmindre der er tale om ytringer, der direkte opfordrer til voldelige handlinger