Varmt välkomna till UNR:s sommarläger 2024

UNR ordnade sitt första sommarläger 2023 där politiskt aktiva unga från alla nordiska länder samlades. Vi bjöd även in samhällsintresserade och politiskt aktiva Ukrainska deltagare som bor i Europa. Lägret resulterade i ett evenemang fyllt av diskussion, debatt och roliga sommaraktiviteter. Deltagarna korsade båda nationella och politiska gränser och skapade meningsfulla kontakter. Under sista dagen presenterade deltagarna resolutioner de skrivit för Nordiska rådets president.

I år ordnas lägret på Utøya, Norge 24-27.7. Likt förra året kommer deltagarna delta i workshops med olika aktuella teman för UNR och Nordiska unga. På schemat kommer även finnas seminarier om UNR och Nordisk politik, debatt tävling, spel och sport.

Ansökan till lägret har stängt och vi meddelar snart vem som fått plats eller är på väntelistan!

A warm welcome to UNR's summer camp 2024

UNR organised its first summer camp ever in 2023, bringing together politically active youth from all the Nordic countries. We also welcomed Ukrainian youth living in Europe. The camp resulted in a very successful event full of conversation, debate and fun summer activities. The participants bridged both national and political boarders and made important connections . The participants wrote resolutions that were presented to the president of the Nordic Council on the last day.

This year the camp will take place on Utøya, Norway 24-27.7. Similarly to last year the participants will take part in workshops that deal with different topical issues in the Nordics. The schedule will also be packed with seminars on UNR and Nordic politics, as well as debate competitions, games and sports.

The application for the camp is now closed and we will notify the applicants about participation soon!