2022 – Bedre fælles transport i Norden

Vi går i Norden meget op i klimaet, og samtidig er vi også nogle af de lande, der først bliver ramt af klimaforandringerne, da vores kystlinjer stiger og de fleste mennesker bor tæt på kysten.

Vi er nødt til i højere grad at bruge grøn transport og her er togtransport en god mulighed I UNR mener vi, at vi skal have etableret et netværk af højhastighedstoge mellem vores lande, så vi er bedre koblet sammen. For selvom der er lange distancer og bjerge imellem os, og det er dyrt, så kan det godt lade sig gøre. I Japan har de gjort det med deres såkaldte “bullet train” der kører gennem bjergene, fra den ene ende af Japan til den anden. Det giver flyselskaberne konkurrence, og de fleste foretrækker et tog frem for fly, hvis prisen og tiden er cirka den samme.

UNR opfordrer derfor til at de nordiske regeringer;

  • Opretter et nordisk ministerråd for transport.
  • Udbygger vores eksisterende tognet i Norden, og styrker udbredelsen af nattog.
  • Udbygger og sammenkobler de nordiske landes højhastighedstog-infrastruktur. Sådan, at det som minimum er muligt at tage fra en største byer til hinanden.
  • Laver et fælles billetsystem, ligesom interrail, sådan at borgerne kan købe en samlet billet i deres nationale togselskab – og ikke skal ud og finde flere forskellige udbydere
  • Arbejder for at infrastrukturen bliver bedre og mere ens og skabe fælles standarder for vores tognet