2022 – Det nordiska samarbete inom universitetsstudier bör utökas

Det nordiska samarbetet inom universitetsstudier bör utökas.

För att kunna konkurrera på den ständigt utvecklande arbetsmarknaden förväntar vi oss att arbetstagarna har mer omfattande kunskaper än någonsin tidigare. Idag har kopplingen mellan studier och vissa yrken suddats ut och vi värdesätter hellre arbetskraft som har studerat tvärvetenskapligt.

För att säkerställa att de nordiska länderna i framtiden har den mest kunniga och lämpliga arbetskraften måste vi säkerställa möjligheten för tvärvetenskaplig utbildning för alla. UNR föreslår att vi ska ge flexibel studierätt till alla studenter som studerar vid nordiska universitet. Detta skulle öppna upp våra universitet för alla som är inskrivna vid något universitet inom Norden. På detta vis kan vi öka det nordiska samarbetet utan att alla studenter behöver flytta från hemlandet, förbättra språkkunskaper och ge alla möjligheten att fördjupa sig ämnen som inte nödvändigtvis erbjuds lokalt. Med flexibel studierätt avses här möjligheten att inkludera studier från andra nordiska universitet i sin examen.

  • Ungdomens nordiska råd påstår att en flexibel studierätt för alla studeranden i nordiska universitet förbättrar studenternas kompetens och rörlighet.
  • Ungdomens nordiska råd verkar för att flexibel studierätt i alla nordiska universitet ska ges automatiskt när studenten blivit accepterad.
  • Ungdomens nordiska råd kommer att verka för flexibel studierätt för studenter både inom grund- och forskarutbildning.