2021 – Gemensam beredskap för naturkatastrofer och klimatförändring

Följderna av klimatförändringen syns redan nu i Norden. Extremväder blir vanligare och vi måste börja anpassa oss till förändringarna. Den senaste IPCC-rapporten betonar att extremväder väntas öka. Extrema värmeböljor kan leda till dödsfall, skogsbränder förstör skogar och byggd miljö, torka förstör skörd och smältvatten eller skyfall orsakar översvämningar.

Det är viktigt att de nordiska länderna samarbetar i bekämpningen mot klimatförändringen, men de nordiska länderna borde också samarbeta för att anpassa sig till följderna av klimatförändringen. Natur och samhälle är liknande i de nordiska länderna, liksom utmaningar och hot. Det skulle vara klokt och viktigt att hitta lösningar tillsammans.

Gemensam beredskap för naturkatastrofer är också en viktig del i samarbetet. I Norden har man hjälpt varandra över gränserna till exempel under större skogsbränder. Tilltag som NORDRED (nordiskt samarbete inom räddningstjänsten) och NORDHELS (nordiskt hälsoberedskapsavtal) finns redan, men vi måste uppdatera och stärka vårt samarbete inför nya utmaningar. Tillsammans skulle de nordiska länderna vara starkare mot naturkatastrofer.

UNR kräver att:

  • De nordiska länderna skapar en gemensam plan för att anpassa sig till följderna av klimatförändringen
  • De nordiska länderna förpliktas att öka samarbetet i beredskap mot naturkatastrofer