2023 – Styrket nordisk indsats inden for maritim forskning

Vi, de nordiske lande, samlet i solidaritet og gensidig forståelse for vigtigheden af bæredygtig udvikling og beskyttelse af vores maritime miljø, vedtager denne resolution med det formål at styrke vores fælles indsats inden for maritim forskning. 

Anerkendende de nordiske landes geografiske nærhed til verdenshavene og vores lange tradition for at trække nytte af havets ressourcer, erkender vi nødvendigheden af at prioritere maritim forskning som en vigtig kilde til økonomisk vækst, miljøbeskyttelse og sikkerhed. 

Vi tror på, at denne fælles nordiske indsats vil bidrage til at sikre en bæredygtig fremtid for vores maritime områder, beskytte vores økosystemer og fremme vores økonomiske udvikling. Vi forpligter os hermed til at omsætte denne resolution i handling og sikre en styrket nordisk indsats inden for maritim forskning. 

I lyset af denne erkendelse vedtager UNR følgende skridt: 

  • Norden skal investere i maritim forskning og innovation. 
  • Norden skal videreudvikle regionale maritimforskningscentre for at fremme samarbejde og videreudvikling mellem vores lande. Disse centre skal fungere som katalysatorer for innovation og udvikling. 
  • Norden skal investere i uddannelsesprogrammer og kapacitetsopbygning inden for maritim forskning for at sikre, at vores næste generationer af forskere er velkvalificerede til at tackle de udfordringer, vores have står over for.