2019 – Nordisk Råd må erklære klimakrise

Verden står i en klimakrise. Vi måste ändra hela vår tankegång, vardag och levnadssätt för å nå togradersmålet. Derfor må det nordiske råd erklærer klimakrise. 

Nord-Europa er en av verdens rikeste regioner, samtidig som vi også står for store deler av utslippene på kontinentet. Vår rikdom gjør at vi er i en utmerket posisjon til å kunne gjennomføre den grønne omstillingen av våre selvstendige stater på en rettferdig og demokratisk måte. Det krever at vi kutter utslipp og skaper nye grønne industrier med trygge jobber. Norden skal være best i Europa på å kutte utslipp. 

Vi er nødt til å kutte utslipp i hele norden, både by og distrikt. For at distriktene skal kunne kutte i klimagassutslipp, trenger vi en økonomisk politikk som gir en reell mulighet for å gjøre kommuner grønnere uten at levestandarden synker. Vi trenger å kompensere bedrifter for å endre virksomhet, og vi må hjælpe de som ikke har egne midler å opnå transitionen. 

UNR kräver därför: 

  • At Nordiske Råd erklærer klimakrise
  • En samnordisk insats för att nå FN:s världsmål 13, 14 och 15 före 2030
  • En nordisk plattform för utbyte av information om best-practice lösningar på miljöfrågor – Att Norden som region ska ha nollutsläpp senast 2035.
  • Att en ömsesidig nordisk strategi för en rättvis övergången till en nollutsläppsregion, där arbetstagares rättigheter bejakas så snart som möjligt, senast 2035, som backas av Nordiska rådet, upprättas,
  • Att en nordisk strategi för klimatbistånd till länder som behöver hjälp med transitionen upprättas, med kraftiga medel tillsatt för detta ändamål. 

Reservation Nordisk Friheds Ungdom.