2023 – Socialt frikort i de nordiske lande

Danmark har siden 2018 anvendt ”Socialt Frikort” som et redskab til at få udsatte danske borgere på rette spor i livet igen. Ordningen, har hjulpet udsatte borgere med at finde en enkel og ikke-bureaukratisk vej til at skabe værdi for sig selv og samfundet. Det sociale frikort er et redskab, der tilbyder socialt udsatte mennesker en mulighed for at arbejde uden registrering og uden at skulle betale SKAT, op til et bestemt beløb om året. 

Solidarisk innovation: De nordiske lande skal være foregangslande for at finde og anvende innovative og solidariske måder, at inkludere socialt udsatte borgere på i samfundet. Dets indførelse vil ikke blot forbedre de udsattes livskvalitet, men også styrke samfundet som helhed. 

Social inklusion: Mange socialt udsatte mennesker oplever udfordringer med at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af stigmatisering eller mangel på kvalifikationer. Ved at tilbyde dem muligheden for at arbejde uden bureaukrati, fjerner det sociale frikort de barrierer, der ellers kunne have forhindret dem i at finde beskæftigelse. 

Samfundsøkonomisk gevinst: Det sociale frikort i Danmark har hjulpet knapt 2.000 socialt udsatte ind i en fastansættelse. Herved øger vi arbejdsstyrken og bidrager til øget produktivitet og skabelse af flere arbejdspladser. 

Derfor foreslår UNR at: 

  • Indføre socialt frikort i alle nordiske lande som forsøg. 
  • Være foregangslande på social innovation, som hjælper social udsatte borgere.