2018 – Nordisk samordningsplan mot skogsbränder

Sommarens utbredda skogsbränder i Sverige gjorde oss påminda om den djupt eftersatta brandbekämpningsförmågan som råder i Sverige. För att ens någorlunda klara av situationen var vi tvungna att förlita oss på hjälp från övriga Europa och där Polen bör lyftas fram för de insatser de gjorde i brandbekämpningen.

Att det råder ett behov av att vi i Sverige investerar ytterligare i vattenbombplan, utrustade helikoptrar och förbättrad nationell samordning råder det inga tvivel om. Vi önskar dock lyfta frågan på en nordisk nivå. I Sverige har frågan om en nordisk samordningsplan gällande brandbekämpning lyfts tidigare men har då fått avslag av kostnadsskäl. Med denna sommar i gott minne anser vi dock inte att några sådana skäl längre kan väga tyngre än den potentiella ekonomiska, sociala och mänskliga vinsten det innebär att ha en välfungerande brandbekämpningsplan. Genom att samverka över nationsgränserna med våra grannländer kan vi både snabbt och kostnadseffektivt bistå varandra när motsvarande katastrofer är framme igen.

  • Att UNR i enlighet med motionstexten tar ställning för en nordisk samordningsplan och tillkännager detta för Nordiska Rådet.