2021 – Principer for den nordiske klimapolitik

Løsningen af klimakrisen må og skal være en fælles indsats. Alle lande, regeringer og folk har et delt ansvar for at være en del af løsningen. Samarbejdet med resten af verden, både menneskene, naturen og dyrene, må være pejlemærkerne for vores klimahandlinger.

Ungdommens Nordiske Råd foreslår, at Nordisk Råd vedtager følgende pejlemærker for den fælles nordiske klimapolitik:

  • Hensynene til klimaet og miljøet må vinde over hensynet til finansiel profit
  • Klimahandling bør ske på et strukturelt niveau og sigte efter princippet om at, den der udleder betaler.
  • Lige omstilling for alle arbejdere påvirket af klimahandling skal sikres
  • Klimaforandring er den største udfordring vedrørende intergenerationel solidaritet
  • Vedvarende, bæredygtige og etiske muligheder skal være til at betale og tilgængelige for alle forbrugere
  • Hele produktionskæden skal være en del af udregningerne af klimaansvar
  • Alle folk har ret til fri information om klimaforandring baseret på fakta
  • Virksomheder der har skabt og fortsat skaber de nuværende klimaforandringer bør bære størstedelen af ansvaret for at reducere deres udledninger og være opmærksom på jordens begrænsede ressourcer.