2019 – Resolution angående skyddet och bevarandet av Arktis

Det Arktiska istäcket är fortfarande av intresse för ett antal olika länder, tack vare de resurser och möjligheter som det håller. Som ett resultat av global uppvärmning blir regionen allt mer sårbar, och extrema åtgärder kommer att behöva tas direkt för att kunna skydda och bevara området. Ekonomiska intressen från länder och samhällen borde inte diktera framtiden för det Arktiska istäcket, speciellt inte eftersom förändringar av det regionen kommer att ge globala konsekvenser. 

Med tanke på att: 

  • De svåra arktiska väderförhållandena och logistiska utmaningarna ökar drastiskt riskerna för stora skador på grund av ekonomisk aktivitet, till exempel oljeläckage, i redan sårbara ekosystem och för de fyra miljoner människor som bor och verkar i den arktiska regionen.
  • De fossila medel som finns under det arktiska istäcket skulle ytterligare bidra till miljö- och klimatproblem, samt kunna anstränga den känsliga politiska situationen mellan de stater som är aktiva i området, om dessa skulle komma att brukas.
  • Den påskyndade issmältningen skulle, bland andra förändringar, leda till globala negativa effekter.

Med övertygelsen om att:

  • Det arktiska istäckets framtid inte bör avgöras av länder och företag enbart baserat på ekonomiska faktorer. Miljö och klimat borde vara första prioriteringen när det kommer till regionen.
  • IPCC rapporten från hösten 2018, som kräver globalt ansvar för hanteringen av hotet från klimatförändringar, också berör det arktiska istäcket. 

UNR yrkar på att Nordiska rådet ska:

  • Prioritera skyddet och bevarandet av det arktiska istäcket över ekonomiska frågor.
  • Arbeta för stärkta lagar och regleringar som berör negativ påverkan på det arktiska istäcket.
  • Arbeta för en gemensam aktionsplan för bevarandet och skyddandet av det arktiska istäcket.
  • Arbeta mot brytandet och användande av ännu orörda källor av fossila drivmedel från regionen.
  • Att, vid genomförande av stora projekt i regionen, lägga emfas vid hänsyn till de specifika karaktärsdrag som hör till arktiska samhällen och respekt för lokalbefolkning vid beslutsfattande.