2023 – Det nordiske samarbejde skal støtte ukrainsk genopbygning og nordiske ungdomsledere

Den nordisk-ukrainske ungdomslejr på Utøya i sommeren 2023 viser, at det nordiske samarbejde kan gøre en konkret forskel i genopbygningen af Ukraine. Der er et stort behov for, at genopbygningen af de besatte områder og organisationsopbygningen i Ukraine sker med øje for nordiske principper om demokratisk meddeltagelse, meritokratiske fremgangsmåder, uden korruption og så effektivt som muligt. Det er en indsats det nordiske samarbejde kan og bør levere. 

UNR opfordrer Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd til at: 

  • Afsøge mulighederne for at skabe et udvekslings- og træningsprogram inden for relevante nordiske institutioner for ukrainske ungdomsledere fra forskellige dele af det ukrainske samfund. 
  • Undersøge mulighederne for at skabe et særligt Nordplus program, der kan facilitere udvekslingsprogrammer mellem de nordiske og baltiske lande, samt Ukraine. 
  • Beslutte at der hvert andet år i samarbejde med Ungdommens Nordiske Råd skal arrangeres en nordisk sommerlejr for ungdomsledere fra Norden.