2023 – Det nordiska försvarssamarbetet måste fördjupas och integreras framöver

Säkerhetsläget i Arktis och Europa är i förändring och betydelsen av försvarssamarbete i Norden har ökat. Det rådande samarbetet NORDEFCO syftar till att utveckla och förstärka försvarssamarbetet men är inte tillräckligt integrerat i ländernas försvarspolitik och värnpliktstjänst. 

Nordisk ungkonservativ union föreslår att de nordiska försvarsstyrkorna borde fördjupa sina samarbeten, samordna materialanskaffningen och integrera kommunikationssystemen i en större omfattning än vad Nato-standarden kräver. Vidare behöver samarbete redan äga rum bland rekryter och värnpliktiga i de nordiska länderna. 

Med anledning härav anser vi att rekryter och värnpliktiga borde erbjudas möjligheten att utföra delar eller hela sin tjänstgöring i ett annat nordiskt land. På så sätt fogas försvarsmakterna samman även på ett socialt plan. Detta ämnar stärka det nordiska försvarssamarbetet och den allmänna viljan att försvara hela Norden. Gemensamma övningar ger också enskilda soldater personliga erfarenheter av nordiskt samarbete och stärker deras nordiska identitet. 

UNR ska arbeta för att: 

  • Ungdomens nordiska råd uttalar att det nordiska försvarssamarbetet fördjupas ytterligare. 
  • Ungdomens nordiska råd menar att integrationen mellan de nordiska försvarssystemen integreras i högre grad än vad Nato-standarden kräver. 
  • Ungdomens nordiska råd anser att värnpliktiga och rekryter bör kunna förlägga eller delar av sin tjänstgöring i ett annat nordiskt land.