2023 – Faretruende klimaforandringer i Arktis

Isen i Arktis er ved at smelte på grund af klimaforandringerne, hvilket vil afdække nye naturressourcer og nye sejlruter. Dette vil medføre øget trafik og forurening samt ændre Arktis’ geopolitiske status. Udviklingen sker med faretruende hast og vil øge interessen for Arktis, både som et territorium og på grund af regionens ressourcer. Det vil kunne føre til øget spænding i regionen, og de nordiske lande spiller en central rolle i denne udvikling. Landenes reaktion på disse forhold bliver afgørende for, hvordan forholdene udarter. Hovedvægten skal ligge på demokrati og fred. 

Det er nødvendigt at sikre, at unge, nærsamfund og oprindelige folk får mulighed for at deltage aktivt i alle store beslutninger. Inden en beslutning træffes, er det vigtigt at vurdere, hvordan den vil påvirke deres liv, velfærd og miljø. Ved at anerkende og lytte til deres stemmer vil samfundene opnå mere retfærdige og bæredygtige resultater og udvikling. 

Konsekvenserne af klimaforandringerne truer den unikke og sarte natur og biodiversiteten i Arktis. For at imødegå denne akutte situation må de nordiske lande fokusere på beskyttelsen af natur og biodiversitet i Arktis mod klimaforandringernes påvirkninger. 

UNR foreslår derfor, at Nordisk Råd lægger op til, at: 

  • De nordiske lande bør samarbejde om en aftale om, hvordan man kan udvikle regionen på en bæredygtig måde og håndtere de ændringer af naturforholdene som sker på grund af klimaforandringer. 
  • Der tages hensyn til unges, nærsamfunds og oprindelige folks stemmer, når der træffes store beslutninger, og at der på for forhånd foretages en konsekvensanalyse i forhold til deres liv, velfærd og miljø. 
  • De nordiske lande må tage demokratiske processer i brug for at beslutte hvordan man skal udnytte og udvinde naturressourcer i Arktis. 
  • For at beskytte de arktiske havområder mod forurening må der indføres restriktioner og vedtages regler i relation til havforurening og et rammeprogram for at følge dem. 
  • Den arktiske natur og biodiversitet er skrøbelig og trues af klimaforandringer. Derfor bør de nordiske lande prioritere beskyttelsen af den arktiske natur.