2021 – Stillingtagen mod Folkerepublikken Kina i forsvar af demokrati og menneskerettigheder

Alt for længe har vi i Norden undladt at kritisere det kinesiske regime på grund af økonomiske interesser. Alt imens Folkerepublikken Kina har undertrykt tibetanere, fængslet over en million uighurere i hemmelige arbejdslejre under frygtelige vilkår og afviklet demokratiet i Hongkong. I årtier levede man frit med stor velstand og fundamentale frihedsrettigheder i Hongkong.

Udenrigspolitisk eksporterer det kinesiske regime sin censur ved at udnytte sin fremtrædende position på det globale marked til at bringe kritikere til tavshed ved brug af regulære bøllemetoder. Samtidig bruges løfter om lån, investeringer og aggressive købsstrategier til at dominere andre staters økonomi og kritiske infrastruktur.

I Ungdommens Nordiske Råd anerkender vi, at Folkerepublikken Kina har løftet millioner af mennesker ud af dyb fattigdom og på mange måder har bidraget til de seneste årtiers økonomiske vækst og udvikling i verden. Folkerepublikken Kina spiller en afgørende rolle i dag og i Norden skal vi fortsat samarbejde med Folkerepublikken Kina på områder såsom den grønne omstilling og når Folkerepublikken Kina overholder de internationale spilleregler. Vi vil være en konstruktiv samarbejdspartner med Folkerepublikken Kina, når de respekterer de fundamentale frihedsrettigheder.

Men vi kan ikke stå til mens det kinesiske regime uhindret får frit spil til at undertrykke og knægte frie borgere og stater. Menneskerettighederne er universelle og i Norden skal vi være en stærk stemme til fordel for demokrati, ytringsfrihed og menneskerettighederne. Derfor skal vi tage kampen op mod Kinas aggressive fremfærd og sætte hårdt mod hårdt.

Derfor kalder Ungdommens Nordiske Råd på:

  • At de nordiske lande offentligt fordømmer og kritiserer det kinesiske regimes handlinger, når Kina forbryder sig mod menneskerettigheder, begår overgreb mod sin egen befolkning, eksporterer censur og/eller udnytter geopolitiske svagere lande, til trods for at dette kan få økonomiske konsekvenser.
  • At man i alle nordiske kommuner og regioner opsiger venskabsaftaler med kinesiske byer, så længe at Kina ikke respekterer fundamentale frihedsrettigheder.
  • At de europæiske regeringer i samarbejde med uafhængige ekspertpaneler, efterretningstjenester, interessegrupper og NGO’er gennemfører et projekt som identificerer samfundskritisk infrastruktur og at al sådan infrastruktur ikke bør kunne sælges til foretagende udenfor EU’s indre marked.
  • De nordiske lande bør i samarbejde med EU, USA og andre relevante aktører sanktionere de kinesiske myndigheder som ansvarlige for fængslingen af uighurere, i linje med Magnitskij sagen og forespørge friheds- og menneskerettigheder for uighurere, når de samarbejder med Folkerepublikken Kina. Importen af varer produceret ved uighursk slavearbejde bør forbydes
  • Der bør gives bedre mulighed for asyl til individer i fare for uretfærdig forfølgelse af den kinesiske stat, her særligt politiske dissidenter og individer tilhørende etniske minoritetsgrupper.
  • De nordiske länder skall stå upp för självbestämmanderätt för Tibet, Taiwan och Hong Kong.