2019 – Krav om at alle nordiske universiteter lever op til kravene i Bologne aftalen

Vi mener at uanset hvor i Norden du tager en universitetsuddannelse, er det af største betydning at uddannelsen er internationalt annerkendt. De fleste nordiske landes universiteter lever i dag op til kravene der er stillede i Bologne aftalen, dog mener vi det er af største betydning at det bliver et krav at alle de nordiske universiteter lever op til aftalen.

Bologne aftalen indeholder gensidig anerkendelse af grader, studieperioder og realkompetence. Målsætningerne er at fælles bestræbelser på at understøtte transparens, kvalitet og effektivitet og skabe større integration og sammenlignelighed mellem de forskelligartede europæiske systemer for videregående uddannelse. De konkrete mål i Bologne aftalen er: 

 • Let læselige og let sammenlignelige karakterer.
 • To cyklussystemer.
 • Bachelor-Master systemet, eller 3+2 modellen
 • Fælles pointsystem.
 • ECTS-systemet og karakterskalaen.
 • Mobilitet.
 • For studerende; adgang til relevante studier og praktikophold.
 • For undervisere, forskere og administrativt personale; anerkendelse af deres arbejde og uddannelsesmæssige baggrund.
 • Europæisk samarbejde om kvalitetssikring.
 • Udarbejde sammenlignelige kriterier og metodikker for kvalitetssikring.
 • Fremme den nødvendige Europæiske dimension i højere uddannelse.
 • Særligt i udformning af studieordninger, institutionssamarbejde, mobilitetsprogrammer og integreret programmer indenfor studie, praktik og forskning. 

Derfor mener UNR at:

 • Alle nordiska länder ska inträda i Bologna aftalen.