2019 – Styrk det nordiske forsvar

De nordiske lande er sammenlignelige på en lang række områder og her er trusselsbilledet også en af de ting der er fælles, her står landene overfor fælles problemer der oftest kræver fælles løsninger. 

Det nordiske forsvar er essentielt, for at sikre håndhævelsen af suverænitet for alle nordiske lande. At have et velfungerende, effektivt og stærkt forsvar er afgørende for at sikre sikkerheden i vor territoriale integritet. De nordiske lande er nødt til at intensivere deres forsvarssamarbejde gennem NORDEFCO. NORDEFCO har været aktiv, i den nuværende form, siden 2009, og tilføjer fortsat nye former for samarbejde, til deres agenda i den nordiske region. 

På trods af de nordiske landes størrelse i geopolitiske anliggende, besidder vi stadig vigtige strategiske positioner. Herunder gælder det blandt andet adgangen til Østersøen, og de fælles territorier omkring Arktis. I en tid, hvor interessen for Arktis- og spændingerne mellem Vesten og Østen stiger, er det vigtigt for de nordiske lande at besidde de nødvendige værktøjer og samarbejder, for at forsvare disse positioner. Det nordiske område er et af de mest stabile områder globalt, og et stærkt forsvarssamarbejde er afgørende for at forsvare denne stabilitet. 

UNR har tidligere fastslået vigtigheden af den arktiske region, og vi har præsenteret adskillige initiativer for at beskytte denne. 

UNR kræver derfor, at de nordiske lande:

  • Skaber en strategi for cybersikkerheden, der sikrer infrastrukturen mod cybertrusler, styrker afgørende infrastrukturer og gør cybersikkerhed tilgængeligt for alle borgere, virksomheder og autoriteter.
  • Forhøjer deres forsvarsudgifter, for at tilføre midler til det nordiske forsvarssamarbejde.
  • Samarbejder omkring cyberkriminalitet, for at forhindre fremtidige cyberangreb.
  • I fællesskab skaber en forsvarsstrategi for den arktiske region.
  • At der arbejdes for et tættere nordisk forsvarssamarbejde på særligt områder som cyber, indkøb af kapaciteter, flere fælles øvelser, deling af luft- og søfartsbilleder i fredstid.