2022 – Norden har brug for en styrket psykiatri for børn og unge

Alt for længe er dem der har allermest brug for psykiatrien blevet svigtet. Der er i dag eksempler på børn, der har skullet vente mellem 5 og 7 år på en udredning for ADHD eller autisme. Mange mistrives så voldsomt, at de ikke kommer i skole i mellemtiden, mens de udvikler flere tillægsdiagnoser som OCD, angst og PTSD i et forløb med op mod 20-30 forskellige sagsbehandlere. Det er ikke et velfærdssamfund værdigt og leder både til stor mistrivsel og unge der tabes på gulvet, nogle endda for bestandigt.

Ungdommens Nordiske Råd opfordrer de nordiske regeringer til at:

  • Psykiatrien opprioriteres på medicinuddannelsen
  • Stille en udrednings- og behandlingsgaranti
  • Refundere folkeskolernes øgede udgifter til udredninger Udbyde mestringsforløb og forældretræning til diagnoser såsom ADHD og autisme