2018 – En balansert arbeidslivsbalanse i en digital levealder

Et velfungerende samfunn trenger et arbeidsliv som ivaretar interessene til arbeidstakere med tanke på deres helsemessige, familiære, økonomiske og levemessige forhold. Dette innebærer også å ivareta balansen mellom arbeid, familie og fritid – ikke kun for arbeidstakeres egen velvære, men for også å sørge for bærekraftige næringsliv. En essensiell resurs for mange bedrifter er den humane kapitalen som gjør seg gjeldende i arbeidstakere. Å sørge for at de ansatte har en sunn balanse mellom arbeid og fritid er derfor grunnleggende for bedrifter som ønsker å bygge en bærekraftig kultur.

Frankrike introduserte i 2016 en lov for å beskytte ansatte mot arbeidsgivers press til å bruke fritiden på å svare på jobbrelaterte og e-poster og SMS-er i hviletid (1). Store bedrifter som Volkswagen, Allianz og Bayer har gjort lignende, og i Tyskland har man vurdert å innføre tilsvarende lover. Grunnen til dette er at arbeidstakeres helse blir negativt påvirket av all informasjonen som til dels avbryter i fritiden gjennom digitale plattformer (2), og tærer derfor på viktig tid med familie og nære. Hele 57% av tyske ansatte forteller at de opplever avbrytelse i fritiden grunnet jobbrelaterte epost eller telefonsamtaler (3), noe som tyder på at det er et betydelig problem for arbeidstakere, og videre leder til konflikt mellom arbeid og familie. Det er ingen grunn til å tro at de Nordiske landene skiller seg betydelig fra Tyskland.

For å møte denne utfordringen vil Ungdommens nordiske råd at de statlige institusjonene og arbeidsplassene i de nordiske landene utformer tydelige retningslinjer for bruk av elektroniske kommunikasjonsplattformer på fritiden. Dette gjøres for å begrense den negative effekten avbrytelse har i hverdagen til arbeidere, og for å bedre arbeidskulturen i bedrifter. I tillegg vil Ungdommens nordiske råd anbefale statlige organer å tilrettelegge for mer fleksibilitet for arbeidstakere gjennom fleksibel arbeidslokasjon og tid. Ved å tilrettelegge for hjemme- og fjernarbeid, der det er hensiktsmessig, vil man senke familie og arbeidskonflikten for arbeidende foreldre. Et annet effektivt tiltak er å tilrettelegge for fleksibel arbeidstid. Gjennom å gjøre dette vil man øke fleksibiliteten og senke konflikten mellom arbeid og familie.

Ungdommens Nordiske Råd vil:

  • At offentlige arbeidsplasser i de nordiske landene anmodes om å danne retningslinjer for bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler i fritid, med mål om at øge arbejdstagerens fleksibilitet til at kontrollere jobbrelaterte avbrytelser utenfor arbeidstid
  • Opfordre de nordiske lande til at arbejde for økt fleksibilitet i form av fjernarbeid/hjemmearbeid for arbeidstakere
  • Opfordre de nordiske lande til at legge til rette for økt arbeidstidsfleksibilitet for arbeidstakere

(1) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, Art. 55(1) of the French Labor Code

(2) France-Presse, A. (2016, December 31). French workers win legal right to avoid

checking work email out-of-hours. The Guardian. Retrieved from

http://www.theguardian.com/money/2016/dec/31/french-workers-win-legalright-

to-avoid-checking-work-email-out-of-hours

(3) Økland, J. O., & Saha, A. K. (2018). Work’s Intrusion in Home Affairs: Evidence on Work–Family Conflict From a German Nationwide Panel (Master’s thesis).

 (Reservation CUF)