2018 – Resolution om övergripande rymdpolicy

Noterar att:

  • Universum har alltid varit fascinerande för oss människor samt att ökad kunskap om rymden har ett värde i sig och är av stor betydelse för teknisk utveckling.
  • Vetenskapliga upptäckter utökar den intellektuella och ekonomiska tillväxten till följd av de innovationer som skapas av ny kunskap.
  • Forskning öppnar för möjligheter att expandera och utforska bortom jorden.
  • Rymden hyser resurser som potentiellt kan vara av stor betydelse för mänskligheten.
  • Den nya disruptiva eran skapar ett stort behov för det internationella samfundet att skapa en gemensam rymdpolitik som säkerställer hållbarhet, liberala demokratiska värderingar och fred.

Med tanke på att:

  • Fri rörlighet för människor, varor och tjänster måste fortsätta i rymden. Detta innebär att territoriella anspråk i rymden borde förbli förbjudna inom en snar framtid.
  • Det är viktigt att skapa en rättslig ram i rymden för att säkerställa fortsättningen av demokratiska principer som äganderätt, fritt företagande och rättsstatsprincipen.
  • Rymdforskning bör även i framtiden ske för fredliga ändamål. 

Därför uppmanar UNR:

  • att UNR verkar för att konflikterna på vår planet inte ska utökas till rymden.
  • att Nordiska rådet ska verka för en gemensam rymdpolitik som säkerställer universella mänskliga rättigheter och uppmuntrar fred och multilateralt samarbete.

(Reservation NFU)