2019 – Fjern geo-blokkering i Norden

GEO blokkering er et problem, fordi utfordringen man ser i denne sammenheng er at man har de respektive statsstøttede statskanaler som produserer serier og andre former for opplysning og underholdning, blokkerer en rekke innhold utenfor deres legislative område.

Dette fører til at programmer som for eksempel er laget i Norge, ofte ikke kan ses i Norge via RUV, eller andre liknende plattformer på grunn av GEO blokkering. En slik politikk kan antas har ulike komplekse bakenforliggende årsaker. 

Resultatet av denne restriksjonen kan føre til begrenset kultur og språkutveksling, noe som er uheldig med tanke på visjonen om Norden som den mest integrerte regionen i verden. 

Derfor ønsker UNR at:

  • GEO Blokkering mellom de nordiske landene fjernes