2019 – Ta samnordiskt E-id i bruk

Gränshinder försvårar vardagen för unga i Norden. Det skall vara lätt att flytta mellan de nordiska länderna efter arbete och utbildning, praktikplatser och utbyten. 

Samnordiskt E-id skulle underlätta sådana problem som uppstår när folk rör sig mellan de nationella gränserna efter arbete. Arbetet med att avlägsna gränshinder har pågått länge, men trots det finns det fortfarande många gränshinder kvar. Dessa gränshinder kan vara allt ifrån t.ex. svårigheter till att öppna bankkonton i andra nordiska länder till godkännande av examen i andra nordiska länder för vidare studier och att ta emot arbetsplatser. 

Det nya regeringsprogrammet i Finland lyfter upp gränshinder som ett problem och därför är det viktigt att UNR också på nordisk nivå arbetar för att lösa problem som dessa gränshinder orsakar. Vi vet att Nordiska Rådet arbetar med frågan men önskar nu att se resultat. Att ta i bruk samnordiskt E-id så snabbt som möjligt skulle vara ett konkret förslag på att minska de nuvarande gränshindren mellan de nordiska länderna. 

Derfor ønsker UNR at:

Et samnordisk e-ID tages i brug hurtigst muligt