2018 – Fri snus i hele Norden

Snus er mindre sundhedsskadeligt end cigaretter og mere miljøvenligt. Alligevel er det af forskellige årsager forbudt i store dele af Norden. Når en ung i Norden tænder en cigaret, dannes et utal af kræftfremkaldende og skadelige stoffer, hvilket undgås ved indtag af snus. Selvom snus ikke er ufarligt, er det noget bedre for både den unges helbred og samfundet. Passiv rygning undgås og derfor er snus i med til at højne folkesundheden. Af samme årsag er det mindre heldigt at snus er ulovligt i flere nordiske lande. Snus handles sort blandt de unge og i stedet for at bekæmpe problemet ønsker vi at man i højere grad ser snus som et alternativ til cigaretter. Det er både i de unges, samfundets og sundhedens interesse.

Ungdommens Nordiske Råd ønsker:

  • At Nordisk Råd tager tiltag mod at lovliggøre snus i alle nordiske lande.