2019 – Bedre muligheder for beskæftigelse på tværs af de nordiske lande

I dag vælger mange borgere at arbejde i andre nordiske lande end det hvor man er født og opvokset. Der er imidlertid en række statsligt opsatte barrierer, der gør det besværligt for borgerne at gøre dette. I dag har vi eksempelvis problemer med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer på tværs af landegrænserne. 

Ligeledes har vi udfordringer i forhold til standarder for byggeri. I Ungdommens Nordiske Råd mener vi, at de nordiske lande bør samarbejde om at finde fælles standarder for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, eksempelvis med afsæt i EU’s regler på området og sætte fælles standarder for byggeri, så konstruktionsmateriale kan anvendes på tværs af grænser, hvilket vil sikre øget konkurrence mellem nordiske håndværkere. 

Vi mener ligeledes, at alle former for reguleringer, indgreb og støtteordninger i arbejdsmarked og erhverv bør harmoniseres, så de nordiske lande kan konkurrere på lige og fair vilkår. 

Ungdommens Nordiske Råd mener derfor:

  • At der skal være fælles standarder for flere lincens erhvervsmæssige kvalifikationer
  • Ensrettede regler omkring standarder for forskellige brancher for bedre konkurrence
  • At reguleringer, indgreb og støtteordninger skal harmoniseres for mere fair og lige vilkår.