2023 – Fælles nordisk samarbejde om cybersikkerhed

I en digital tidsalder, hvor cybertrusler udgør en betydelig risiko, er det afgørende, at de nordiske lande går sammen om at opbygge et tættere samarbejde for at beskytte sig mod cyberangreb. 

Et tæt samarbejde mellem de nordiske lande vil styrke vores samlede forsvarskapacitet mod hybrid-krigsførelse. Ved at dele viden, ressourcer og erfaringer kan vi stå bedre rustet til at beskytte kritisk infrastruktur, virksomheder og borgere. 

Der skal opbygges en fælles platform for udveksling af information om nye og avancerede trusler. Dette vil give os mulighed for at reagere hurtigere, mere målrettet og samtidigt kan vi forebygge og forhindre fremtidige angreb. 

De nordiske landes samlede styrke og ekspertise på cybersikkerhedsområdet vil give os en stærk international indflydelse. Ved at stå sammen kan vi være drivkraften bag udviklingen af globale standarder. 

De nordiske lande skal erkende vigtigheden af et tættere samarbejde om cybersikkerhed. Ved at forene vores kræfter og ressourcer kan vi styrke vores forsvar, forbedre vores evne til at modstå cyberangreb og positionere os som et foregangseksempel for international cybersikkerhed. Lad os gå forrest i kampen mod cybertrusler og beskytte vores nordiske samfund og værdier i den digitale verden. 

UNR forslår derfor: 

  • At der oprettes et ’Nordisk Center for Cybersikkerhed’ mod hybrid-krigsførelse. 
  • At man deler erfaringer og trusler på tværs af de nordiske lande. 
  • At uddannelse indenfor cyberforsvar samles på tværs af de nordiske lande.