2018 – Norden som världsledande miljöregion

Norden är en världsledande region när det gäller arbetet med klimatförändringar och miljöpolitik. Användningen av miljödesign, avfallshantering, återvinning och återanvändning bidrar, inte bara till kampen mot klimatförändring, utan också till ekonomisk tillväxt. Tack vare den roll vi tar bidrar vi till resten av världen. När implementeringar som dessa gör vårt samhälle starkare och vår miljö bättre visar vi världen den rätta vägen att följa. Vi gör dock inte tillräckligt. Om vi vill nå målen i Parisavtalet måste vi göra mer.

Eftersom att klimatförändringar och utsläpp inte tar hänsyn till länders gränser måste vi arbeta tillsammans. Ett samarbete inom Norden är ett perfekt sätt att göra detta. Vi bör, som en region, vara den första i världen att uppfylla Parisavtalet. Detta innebär inte bara att vi måste fortsätta och utöka vårt arbete med att lösa miljöutmaningarna, vi måste även utveckla system som mäter vilken effekt vi har på vår omgivning.

Därför uppmanar UNR:

  • Att en ömsesidig nordisk strategi för grön och hållbar utveckling, som backas av Nordiska rådet, upprättas
  • Att Norden ska vara den första regionen i världen att uppfylla Parisavtalet
  • Att systemet som mäter den klimatpåverkan Norden orsakar uppdateras, för att uppfylla den nödvändiga statusen.