2023 – De nordiske lande skal anerkende unge som kompetente aktører.

Unge, voksne mennesker er lige så kompetente og ansvarlige som andre aldersgrupper i samfundet. Alligevel bliver unge ofte behandlet anderledes af myndighederne, selvom de er myndige. Det sker blandt andet ved, at der nogle gange indføres lovgivning, der retter sig specifikt mod unge, selvom de er myndige. 

Unge under 18 år er også ansvarlige og ønsker at påvirke samfundet som fuldt gyldige borgere. Derfor bør de nordiske lande som de første i verden indføre valgret for unge ned til 16 år. Kun ved at lade flere unge få indflydelse på det politiske system vil de nordiske samfund sikre, at de unge føler sig repræsenteret i det politiske system og føler, at de kan påvirke samfundsudviklingen. 

Derfor ska UNR sikre: 

  • At styrke skolevalg som en måde at sikre, at unge bliver introduceret til valg og dermed hvordan det demokratiske system fungerer. 
  • Alle unge skal have tilstrækkelig viden, støtte og muligheder for at blive involveret i ungdomsorganisationer, og unge skal have adgang til og indgå i offentlige beslutningsprocesser. Dette for, at unge skal kunne påvirke samfundsudviklingen og føle ejerskab til et blomstrende demokrati.