2022 – Nordiska ländernas samordnade åtgärder för LGTBI-personers rättigheter och könskorrigerande behandling

De nordiska länderna står för jämlikhet, jämställdhet och jämn tillgång till essentiella tjänster, och därför är det mycket viktigt att dessa grundläggande rättigheter garanteras även för LGBTIpersoner. Även om de nordiska länderna är framstående i lagstiftning kring rättigheter för LGBTIpersoner, betyder det inte att kampen är över – där finns fortfarande mycket kvar att göra. Bland annat ska full jämlikhet och jämställdhet, jämn tillgång till att bilda familj, skydd mot hatbrott och hatpropaganda, juridiskt erkännande av kön och utrymme i samhället och asyl garanteras för LGBTI-personer. Kampen är inte över förrän allt detta är klart, och vi kan komma mycket närmare att nå dessa målsättningar om de nordiska länderna arbetar tillsammans.

Kampen för transpersoners tillgång till könskorrigerande operationer är en kamp för hälsa och jämställdhet. Könskorrigerande operationer är inte klassificerade som livsnödvändiga operationer, trotts det visat sig att hos personer som uppleva fel könstillhörighet ökas känslomässiga bekymmer samt möjligheten för självskada och självmord. Att inte klassificera operationerna som livsnödvändiga gör att operationerna är skjutet upp till att ge rum för andra operationer som är grupperade som mer viktiga. Detta har varit ett stort problem under pandemin eftersom operationerna var inte klassificerade som livsnödvändiga lades på is.

Därför vill SUN att UNR ska arbeta mot:

  • Att samordna lagstiftningen om LBGTI-personers rättigheter i de nordiska länderna
  • Förbättra transpersoners tillgång till könskorrigerande operationer i de övriga nordiska länderna på patientens hemlands bekostnad