2023 – Bæredygtig produktion og handel med fødevarer

Dagens landbrug er ikke bæredygtigt set i forhold til en langsigtet fødevareproduktion. Det traditionelle landbrugs miljøaftryk giver anledning til voksende bekymring, og derfor må de nordiske lande bidrage til en omstilling af landbruget. Omstillingen drejer sig om at beslutte et samlet rammeprogram, som letter omstillingen over til cirkulære, vertikale og andre miljøvenlige landbrugsmetoder. Endvidere er der på grund af landbrugets vigtige rolle i forhold til at vedligeholde økosystemerne et presserende behov for en nordisk aftale med det formål at reducere brugen af kunstgødning for at sikre både miljøets og befolkningens sundhed. Derfor er det vigtigt at fokusere på at lægge et fundament for en grøn og græsningsvenlig fremtid, hvor vi generobrer en demokratisk styring af både produktionen og distributionen af fødevarer. 

UNR foreslår derfor, at Nordisk Råd: 

  • Udarbejder et rammeprogram, der faciliterer omstilling til cirkulære, vertikale og andre hensigtsmæssige og miljømæssigt bæredygtige landbrugsmetoder. 
  • Prioriterer finansiering af forskning i grønne landbrugsløsninger, bioforskning, bionikdesign og regenerativt landbrug. 
  • Undersøger forskellige metoder for at sikre at landbruget er økonomisk bæredygtigt i alle produktions- og forbrugsled.