2023 – Genoprettelse af det sociale boligmarked

For tiden er der stor mangel på boliger i Norden, især lejeboliger til en overkommelig pris. Voldsomme prisstigninger på boligmarkedet er direkte forbundet med det sociale boligmarkeds kollaps, hvor et boligmarked, der stort set er profitdrevent, øger uligheden yderligere såvel som en skæv fordeling af rigdom og magt. 

Gennemsnitsalderen blandt dem, der stadigvæk bor hjemme hos forældrene, stiger, for hvert år der går, fordi en høj husleje gør det sværere for folk at spare op til en udbetaling på et boliglån. Dog er ikke alle så heldige at have et godt bagland og er derfor tvunget ud på det private lejemarked, hvor folk i alt for mange tilfælde ender med at betale mere end 40 % af deres indtægt til boligudgifter. For lavindkomstgrupper betyder det, at lejemarkedet er blevet en fattigdomsfælde, som er svær at slippe ud af. 

Almennyttige boliger gavner ikke blot de mest udsatte borgere men os allesammen. Et velfungerende system for sociale boliger betyder som regel lavere husleje på det private lejemarked, hvilket fører til øget livskvalitet og hurtigere økonomisk vækst generelt. 

Ungdommens Nordiske Råd beslutter: 

  • At der igangsættes mere drastiske foranstaltninger til opførelse af nye boliger med hovedvægt på lejelejligheder til en overkommelig pris for lav- og mellemindkomstgrupper. 
  • At et minimum prosent af alle lejligheder bliver drevet på social basis af nonprofit-boligorganisationer. 
  • At almennyttige boliger blandes med andre lejligheder på det private marked og ikke er klumpet sammen i et ”underklassekvarter”.