2019 – FN-organ för demokrati i de sociala mediernas tidevarv

Den digitala utvecklingen har gjort det möjligt för information att delas och människor att kommunicera i en omfattning och en hastighet som aldrig tidigare skådats. Tillgången till internet öppnar för ökad globalisering. Plattformar och teknikjättar som erbjuder möjligheter för människor att mötas har förändrat världen. 

Samtidigt plågas den digitala sektorn av globala teknikjättar i monopolliknande ställning och löftet om digitaliseringens demokratiserande och socialt frigörande kraft kan knappast sägas ha infriats. Istället har dessa företag misslyckats med att reglera sina plattformar under krissituationer som exempelvis under folkmordet i Myanmar eller för att förhindra valpåverkan från främmande makter. Deras jakt på vinster har lett till integritetskränkande situationer, oetiska manipulationer av användarnas tillgång till information och en stark betoning på upprörande, klick-jagande inlägg. En social globalisering måste också ta ansvar för det globala vardagsrummet våra digitala plattformar blivit. 

Teknikjättarna, vars självbild ofta är att de är världsförbättrare, bär ett stort ansvar. Några få aktörer äger den absoluta merparten av marknaden. Deras algoritmer och andra tekniska lösningar kan användas till mycket gott – men också till mycket ont. Det räcker inte med att de agerar först när det blir en medial kris för deras företag. De måste ställas till svars för när sådana händelser äger rum och ha ett ansvar att aktivt och noggrant förebygga liknande händelser. För detta behövs ett globalt grepp på problemet. 

UNR anser att

  • Att ett FN-organ inrättas som ser över hur sociala medier påverkar spridning av hat och hets, samt föreslår reglering av och riktlinjer kring detta
  • Att det ska regleras hur företag får använda vår data och hur de ska visa detta för oss användare. På lika detaljerad nivå som företagen kan få information om oss, ska vi kunna se motsvarande för varje annons de säljer som ska visas för oss

Reservation Kristdemokratisk Ungdom i Norden och Nordisk Friheds Ungdom.