2021 – Norden skal sikre øget demokrati, fred og stabilitet i Arktis og Norden ved at inddrage unge og foreningsliv mere i udviklingen

De nordiske lande er i dag kendetegnede ved at være fredsommelige, demokratiske og stabile samfund. Den udvikling kan til dels tilskrives et højt niveau af uddannelse, et stærkt foreningsliv og høj grad af demokratisk tillid. En befolkning med stor tillid til offentlige institutioner er mere modstandsdygtige over for konflikt og splittelse.

Den demokratiske samtale er det bedste værn mod konflikt, og det stærke foreningsliv i Norden står som en garant for disse samtaler og dermed som et demokratisk bolværk i tider med ufred. I tider med øget international opmærksomhed på Arktis-området er det derfor vigtigere end nogensinde, at unge og ungdomsforeninger på tværs af regionen samarbejder og styrker den demokratiske samtale sig i mellem.

Øget samarbejde mellem unge på tværs af Norden kan styrke unge i rollen som politiske aktører med indflydelse på den politiske udvikling i området. Sammen kan unge i Norden være med til at styrke og sikre den demokratiske samtale og freden i området.

Derfor ønsker DUF, at UNR arbejder for:

  • At Arktisk Råd skal inddrage unge i sit arbejde, gerne ved at inddrage ungdomsrepræsentant(er) fra det organiserede foreningsliv fra rådets medlemslande.
  • De nordiske lande skal engagere unge og foreninger i at udvikle strategier til at lave en indsats inden for de omstændigheder, som fremmer fred og deeskalering i området. Det skal blandt andet ske ved at inddrage unge og andre grupper i civilsamfundet i politiske beslutningsprocesser og fremme social inklusion og samhørighed
  • At oprindelige befolkninger i de arktiske områder inddrages i højere grad i den politiske udvikling i Arktis.
  • At der sikres midler til, at unge kan komme på udveksling til andre lande i Arktisk Råds medlemskreds for på den måde at styrke den interkulturelle forståelse og skabe bæredygtige relationer på tværs af regionen.